min2521

По-добре да бъдеш малка светлинка, отколкото голяма сянка.
Цели се в луната, дори и да не улучиш ще попаднеш сред звездите.
Инфо