molivi

С навлизането на технологиите започнахме изработване на клипове описващи дейността на училището. Впоследствие това порерастна в изучаване на обработката и видео монтажа им.
Младите хора се интересуват много от чувства като обич и любов към различни
неща- най- вече между хората и към родината. Стремежа ни е да покажем истории. И ако видеото се съпровожда с подходяща българска песен е чудесно, защото младежта се запознава и с нея.
Ще се радвам, ако клиповете докоснат сърцето Ви! Те вече са докоснали моето!
А моят стих по- долу може би отразява същността ми като човек!

Животът- време, или безвремие…
Сигурност, или съмнение…
Сътворен е с цел, или без цел,
но е съвършен.
О. Михайлова
cool
Инфо