momiches

Ако човек иска да бъде щастлив 1 ден - трябва да се напие!
Ако човек иска да бъде щастлив 1 седмица - трябва да се влюби!
Ако човек иска да е щастлив 1 месец - трябва да се ожени!
Ако иска да е щастлив цял живот - трябва да има истински
приятели! ;)
Инфо