n0_0utlet

10-те
БИРЕНИ ЗАПОВЕДИ

1.Не бирохулствай
2.Не оставяй бирата си,така,както не искаш
тя да те остави
3.Не споменавай напразно името Загорско
4.Помни петъчната вечер,за да я полееш
5.Почитай бирата,така
както почиташ себе си
6.Не разливай пенливата течност
7.Не консумирай топла бира
8.Не пожелавай бирата на ближния
9.Пет дена работи на петата вечер се накажи до
главоболие,на шестата повтори
10.Ако имаш 2 бири,дай едната на мен
cool
Инфо