naditu999

МаЧкАм ТъПчА вСяКо СъРцЕ...сТаВаМ, ПадАм,АмА сЪм Си ДоБрЕ. ЖиВеЯ кАкТу ИсКам, а Не КаКтО ТрЯбВа – РАЗБЕРИ... ИсКаШ дА Ме ИмАш? ХаХ ЗАБРАВИ...ГъЗаР гО ДаВаШ...дОбРе ИзГлЕжДаш...аМа За НиЩо Не СтАвАш...!!!
Инфо