narko_boss_92

НикоГа Не ОбеЩаВаЙ ЛюБоВ,КоЯтО НемОЖеШ Да ДадеШ!
Не ИзРиЧаЙ ДуМи,в КоиТо СаМ НемоЖеШ Да ПоВяРваШ!
Не ПтОтяГаЙ РъКа За МиЛуВка,ЩоМ От НеЯ ЛъХа СаМо СтУд!
Не ОбеЩаВаЙ СъНиЩа,В КоиТо Не ИдВаШ!
Не ИзпИвАй с УсТни СъЛзиТе,ИзпЛаКаНи
По ТвоЯ ВиНа!Не ТръГваЙ По ПъТ,По КоЙто Се СтраХуВаш Да ВъРвиШ!
cool
Инфо