nasvetlo

„На светло с Люба Кулезич” търси различните аспекти на случващото се около нас и непоказаните до този момент фрагменти. Изважда на светло незададените въпроси, без да се страхува да дава гласност на премълчаните тези и неудобните заключения. Основната
цел е само една – да се говори открито за нещата, без режисура и притеснение, по начина, по който всяка безпристрастна медия би следвало да го прави.
cool bg the part
Инфо