neccy

Имам достатъчно достойнство, за да не падна на колене пред никого. Достатъчно чест, за да си отида, когато загубя битката и достатъчно смелост, за да се върна и да спечеля войната. ;)
cool bg
Инфо