ваня владеваПървият човек, за който мислиш сутрин
и последният, за който мислиш през нощта –
това е причина за твоето щастие
или причина за твоята болка
cool
Инфо