nemo79

Безкраен път на сенки
Безсънни мрачни нощи и лъжи
В светлината тя ще бъде блян,
а в тъмнината ще боли
В омърсеният свят на слепци
ще чуваш името й
И вятърът ще го прошепне
И камък ще го промълви
Огньове
от ярост ти запали
С ледени сълзи ги угаси
Всички мостове назад разруши
По мрачния път смело тръгни
Ще срещнеш страшни злини
Ще минеш през тръни бодливи
И паднал без сили,изтощен
ще чакаш щастливия ден
И споменът тъжен ще идва
И пак сам ще си тръгва
Бледнеещ,но още горчив
Болезнен,но все тъй красив
Ръце напред ще протегнеш
И пак сам ще ги дръпнеш
И ангелът Божи ще търсиш,
но само този от ада ще срещнеш
И твоето име той да не знае
Душата ти ще пожелае
И сляпо след него ще тръгнеш,
невярващ че някога ще се завърнеш
Потънал в кал и поквара
Недей да се молиш на звяра
Ще минеш през девет врати
Докато отново светлината заблести
cool bg
Инфо