netity

Ако го харесвам,то си е мое!Ако го намеря,то си е мое!Ако е в моите ръце,то си е мое!Ако мога да си го взема,то си е мое !Ако до преди малко съм го имала,то си е мое ! Ако то е мое,значи никога няма да стане твое!Ако строя нещо,то всички части са мои!Ако
изглежда като мое,значи е мое!Ако мисля,че е мое ,значи е мое!Ако мислиш,че е мое, значи пак е мое!Ако мислиш ,че нещо не е мое,ГРЕШИШ всичко е мое!
Инфо