ngclanproductions

(bg)- Защо се гордееш, че си Българин? - попитал Господ.

(bg) - Защото - казал Българинът - ние сме народ, който въпреки слабостта си би се опълчил и
на най-силният!

(bg) -Защото сме народ, който въпреки, че напуска
държавата си при война би се върнал и с
гордост би умрял за нея!

(bg) -И защото сме народ, който търпи много, но на края не прощава!

(bg) Ако си Българин постави това на стената си !!!
cool
Инфо