niki_gotinia_boss

۰۪۫О۪۫۰۪۫Б۪۫۰۪۫И۪۫۰۪۫Ч۪۪۫۫۰۪۫А۪۫۰۪۫М۪۫۰۰۪۫Т۪۫۰۪۫Е۪۫۰ (h)

А Аз обичах те , но ти
Б бе авантюрист ,
В вечно търсеше
Г големи приключения
Д до дето
Е един ден разбра , че целия
Ж живот е приключение
,
З защо така ме изигра
И и нарани дълбоко в малката душа
К като
Л лудо птиче с
М малко ум в главата .
Н Но въпреки това ,
О обичам те .
П Прости ,
Р радвах се като дете
С случва се нали
Т Тихо казвах аз в
У ухото ти "обичам те "
Ф Франк , колко
Х хубаво ни беше .
Ц Цвете ти държеше и
Ч четеше стих . И не чуваме
Ш шума
Щ що
Ю юни ни изпращаше , а сега
Я ясно ти отблъсна ме .
cool
Инфо