nikola_a_r

Миналата седмица докато един пастор шофирал,видял възрастен човек да върви по пътя и решил да го вземе в колата.Докато пътували,възрастният човек казал :”Сине,знаеш ли какво се случи снощи на небето?”Пасторът се стреснал и спрял колата веднага.”Господине,добре
ли сте?Как така имате информация от небето?” Старецът казал:”Снощи в небето Бог беше много разгневен срещу човеците и каза на ангелите си да засвирят с тръбите.Ангелите вдигнаха тръбите си и точно преди да засвирят,Исус се простря пред Бог и започна да се моли със сълзи на очи.Кръв започна да тече от ръцете и тялото Му.Христос каза на Бог да има милост,за да не е напразна смъртта Му.Когато Бог видя раните на Сина си,болката на светиите и перверзността на лошите,каза:”Ще им дам последна възможност!”Исус се обърна към ангелите и заповяда на една голямо число ангели да отидат на земята навсякъде и да кажат на целият свят:”Краят е близо!Исус идва скоро!”Пасторът,чистейки сълзите си попита:”Господине,как знаете това?”Старецът отговори:”Аз съм един от тези ангели,изпратени на земята!Моля,използвай всички възможни начини,медии и изпращай това съобщение.Няма време за губене!”И старецът изчезнал.Тази история е реална.Христос идва скоро!!! Моля,изпрати това до всички!Трябва да занесем евангелието.Спешно е !!!
cool
Инфо