VBox7 logo

nixriz

Ако ние устояваме на страстите си, това се дължи повече на тяхната слабост, отколкото на нашата сила.