omg


FIGHT CLUB ГРУПА
2Pac ГРУПА
"Всички са индивидуалисти. Не умеят да дават на заден. Винаги готови за
битка. Единни като секта."
cool
Инфо