omnamahshivaya

"- Коя е твоята религия?
- Аз съм от религията на дишащите, от която сме всички ние хората."
Перица Георгиев - Пепси (www.who-hi.org)
http://vbox7.com/play:1c9b3d9b

"Три столетия след заминаването на Благословенния,
Учението се напълни с религиозни спорове. Не мина и век и Християнството прояви крайна нетърпимост. Фанатизъм заглуши последния възглас на Мохамед. Религиозните спорове унищожиха смисъла на Учението; затова отклонявайки споровете, днес зовем към особена търпимост."
Агни Йога

РЕЛИГИЯТА НА ДИШАЩИТЕ, от която сме всички ние хората:
https://www.facebook.com/onlybreath

Канал в dailymotion:
www.dailymotion.com/OnlyThatBreath

Приятелски сайтове:
www.agniyoga.org
www.secretdoctrine.ru

Прекрачили прага на XXI век, след всяко завъртане на планетата около оста си, устремено навлизаме в една нова „ОГНЕНА ЕПОХА”. Постепенно усещаме все по-осезаемо небивалото ускорение на случващото се вътре в самите нас, в семействата ни, в нациите ни. Колкото по-бързо се развиват тези процеси, толкова повече много от хората се устремяват към една вечна идея, опитвайки се да я въплътят в нови форми.
Още от зората на формирането на човешкото самосъзнание, древната БОЖЕСТВЕНА МЪДРОСТ (от гръцките "theos" - Бог и "sophia" - мъдрост) насочва хората към разгръщането на душата в безпределността и насочване на ума от външните феномени към скритата им вътрешната сърцевина. Някога тази Съкровенна Мъдрост е била едновременно религия, наука и философия на човечеството и се е разпростирала по всичките краища на планетата – от Индия, Китай и Сибир до крайните точки на потънали вече континенти.
В други исторически периоди, когато Светите Писания били записани на метални пластини или свитъци, съпоставянето на различните източници било крайно затруднено и се е отдавало само на минимален брой хора развили забележителни вътрешни качества и умения.
По настоящем, когато тези произведения могат да бъдат предоставени в електронен вид (текстов, аудио и видео формат), изследването, изучаването, правенето на паралели и обобщението им става много по лесно и достъпно. Сравнителното религиознание, както и десетки други научни дисциплини се издигат на качествено ново ниво. Internet (праобразът на Ноосферата) значително улеснява търсенето на специализирана информация. Това е изключително важно и удобно за научна дейност при положение, че на екрана пред нас можем за секунди да извикаме, както част от шлоките на най-древната книга ДЗИАН, така и най-новите съвременни изследванията в областта на генетиката и космологията.
Идеята, че Световните Религии (латинското ”religаre” значи свързване с висшето) имат общ корен и са излъчени от Единен Източник, получава все по-голяма популярност между човеците. Въпреки, че тези Високи Знания понякога са давани в различно време и при различни народи, в тях съществува последователност и нещо общо, което ги обединява.
Днес много хора говорят за духовност и усилено се опитват да разберат какво всъщност се крие зад тази дума. Божествената Мъдрост казва, че това е висшата тройствена жизнена сила (висшата троица) – безсмъртната душа у човека, който като цяло е седморен по своята природа. Това е Божествената искра, Огнената същност живееща вътре в нас. И не да я загасим, а да и дадем възможност за проява и разгаряне – именно това е висшата цел, която дава смисъл на човешкото битие.
Единственото намерение на този профил е само да помогне на търсещият да подобри направлението на движението на своя ум. Защото духовният опит, който трябва да се придобие след осъзнаване на Основите, вече не може да бъде предаден нито устно, нито по дигитален път. От тук нататък ни предстои да постигнем разгръщането на духа само чрез лични усилия. Както е казано, царството на духа се превзема „с битка”. И тази битка е най-тежката – на човека със самия себе си, със собствената си себичност и недостатъци, низшите желания и мисли. Коя част от нас ще надделее, зависи от нашето постоянство и вътрешно огнено напрежение. Ние дълбоко вярваме, че дори абсолютно непосветен, но търсещ истинското знание човек, само при едно леко докосване до част от понятията на Съкровенната Философия ще получи ориентир, с чиято помощ ще може да открие ключът за желязната решетка, криещ се… в самия него – В СЪРЦЕТО МУ!
Настъпи денят, когато човек ще използва този ключ за да отвори вратата на тази тясна, и мрачна килия, в която кой знае защо някога са го затворили! Един ден, човекът най-после ще излезе на СВОБОДА - за да стане част от Йерархията на Онези Създатели на Божествената Мъдрост, които постепенно ще му разкрият Безпределността на Вселената!

Христос:
"Благославяте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост"

Кришна:
"Благославяйте проклинашите ви"

Буда:
"Ненавистта не се побеждава с ненавист, тя се побеждава само с любов"

Талмуд:
"Кой е герой? Този, който превръща своя враг в приятел"

Мохамед:
"Съвършенството на религиите се състои в желанието на добро към другия"

Зороастър:
"Бори се със злото преди всичко в самия себе си"

Лао-Дзъ:
"Отговаряй с доброта на ненавистта"

Конфуций:
"Каквото не си пожелаваш, това и не прави на другия"

Мевляна Джелаледдин Руми:
"Приятелите стават врагове, защото ги виждаме, като нещо отделно от нас.
Но в действителност ние се караме със себе си."

Беинса Дуно:
"Вие трябва да обичате еднакво, и Доброто и злото - там е силата на човека. Любовта не познава зло."

Агни Йога (Огнен свят. Част 1)
"Злото може да бъде изкоренявано само с добро"
cool
Инфо