only_love_

Колкото и тежък да ми става живота аз винаги ще служа на Бог, защото така ми харесва и винаги ще ми харесва ! Това е мой личен избор ! Това е Единственият Градивен Път на Развитие за човека и всичко живо ! Човек така чудесно може да се самовъзпита, следвайки
за Пример Най-Великата Сила във Вселената - Господ Бог ! Вярвайте в Бог и Го обичайте, защото Него наистина Го има и винаги Го е имало! Бъди добър, чист и светъл и ...вярвай и в себе си! Вярата в Господ Бог и вярата в себе си е първото необходимо условие за успех. Ако не вярваш в себе си и в своите идеи, как ще убедиш другите да повярват в тях?!... Успехът не пада от небето даром. За него трябва да се работи. По пътя си към успеха ще срещнеш трудности, ще се сблъскваш с прегради, ще преодоляваш препядствия. За всичко това се иска огромна вяра… Но ако страстно искаш да промениш живота си, силно вярвай…. И осмели се да мечтаеш! В най-силните ти желания и в най-смелите ти мечти е ключът към успеха! И в това да решиш да предприемеш действие! Смелост е да решиш да извървиш 1000 мили наведнъж, но и за това е необходимо да го направиш крачка по крачка. Не би стигнал крайната цел, ако не направиш първата крачка. А за това се иска предприемачески дух, смелост, воля и постоянство. Това са белезите на силния човек. Така изглежда той, човекът, когото другите ще последват. Силният човек е уверен. Той е инициативен. На него обстоятелствата не му влияят. Той е деен и творчески настроен. Той има самочувствие и е контактен. Той, силният човек, “никога няма да се примири да пълзи, ако чувства порив да полети”… Бъди този човек – търсения, обичания, силния! Постигнеш ли това, значи вече си успял!
Инфо