onlystep

border=0>
hosting by TinyPic">
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
http://media.photobucket.com/image/color%20splash/findstuff22/Best%20Images/Photography/colorsplashheart.png?o=1
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
a href="http://tinypic.com?ref=33u7fvd" target="_blank"img src="http://i53.tinypic.com/33u7fvd.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"/a

target="_blank">Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

~*_*~ОгЛеДаЙ мЕ БаВнО...ВиЖ мЕ ДоБре!СъРцЕтО сИ дРъЖ дА Не ВзЕмЕ дА СпРе~*_*~
ХиМиЯтА Е зА ХиМиЦиТе, ФиЗиКаТа зА фИзИцИтЕ, А лЮбОвТа зА уЧенИцИтЕ!!! ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
RoZaTa E krAsIvA nO iMa BoDlI lYuBoVtA e SlAdKa No ImA sAlzI....
оБиЧаШ Ли оБиЧаЙ СиЛнО...МрАзИш Ли МраЗИ зАвИнаГи...Не сЪжЕляВаЙ НиКоГа зА НиЩо зАщОтО еДвА Ли няКоЙ ТеБ Ще СъЖаЛи... ПлАчИ ТиХо,сМеЙ сЕ ВисОкО,оБиЧаЙ сИлНо... И ОтМъЩаВаЙ ЖеСТоКо [!][!][!]
Мъжът е рай, мъжът е сила, но знай жена го е родила. ;]]
Когато те обидят - замълчи, не казвай нищо - какво от това, че теб те боли и очите ти са пълни със сълзи. И нека оня, който те обиди, усети с всичките си сетива, че тебе те боли, а ти мълчиш. Като ти се извинят стой с гордо вдигната глава. Как хубаво е друг да страда за това. ;]]
Не се ядосвай когато говорят зад гърба ти, щом говорят значи завиждат, а щом завиждат значи има за какво.

ИсКаМ Те УжАсНо,Не Ти Ли СтАнА ЯсНо?!СъРцЕтО Ми СтЕнЕ ЩоМ Не Си До МеНe.С ТрЕпЕт ЧаКаМ ТаЗи НоЩ Да Ме ЦеЛуНеш СтРаСтНо И Да Ми ПроШеПНеШ"ОБИЧАМ ТЕ УЖАСНО!
ShE Me ZaGuBi6 No ShE OsAsNaEsH ChE BeZ MeN NeMoJeSh Ti... ShEtI LiPsVaM I ShE Me JeLaEsH... No ViNaTa V SeBe Si TARSi...


cool
Инфо