oo0

Малко се знае за могъщата ръка на народа ....

Известно е че е направена от изключително рядък химичен елемент от таблицата за умножение ...
известен като Неразрушимиyм (Нз^4) (валентност 4 )

и черпи енергия посредством
ядрения синтез на
елемента Народна Воля ( Нв^2) (валентност 2)

Ръката е произведена в секретен съветски завод ... около Сталин град ...

През 1943... при окyпацията на Сталинград , фашиска Германия успава да се докопа до все - още не-активираната ръка .. и я отнася саедно с опаковъчния контейнер .

През следващите 50 години следите на ръката се губят ...

През 1989-та година ...
Падането на Берлинската Стена задейства до - потопна но все още действаща съветска система за сигурност ... която посредством изоставена но все още действаща автоматична Черна Станция ... изпраща Морзов Код за тревога навсякъде по света ....

Същевременно Доктор Дyдyфраузен (в секретната HATO-вcкa лаборатория) , извършва върху ръката неконтролиран експеримент с електро-шокове ...

получила сигнала , и под влиянието на 1000 гигаволтовия удар на електричество ...
Ръката се събужда за живот...

(за справка - клипът Могъщата Ръка На Народа - \"Началото \" ...

Инфо