VBox7 logo

otassev

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот!
Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите
ще се спасиш!
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява!
Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами"!


cool