Откраднат живот

„Откраднат живот” проследява драматичните обрати в съдбите на главните герои, случващи се на фона на динамичното ежедневие в голяма градска болница. Историите на героите се преплитат с наситените с напрежение случаи от лекарската практика, които създават
актуалната рамка на сюжета и провокират интереса и емоциите на зрителите.
cool bg the part
Инфо