pastora_84

Асан отива при Айше и казва: - Айше, дай да ти прая секс. - Аааа, Асан, ше даваш 5 лева и ше прайш. - Ама Айша, аз има само 3 лева. - За 3 лева само ше пипаш. Пипал Асан, пипал, опипвал, барал и по едно време Айше рекла: - Абиии Асан, да давам 2 лева
на заем, а? Асан: - Нема нужда! Върни ми трита и ща опраа! :D :D :D :D :D
Инфо