pe6oo_

Качествата, които ценим у човека - доброта и щедрост, откритост, честност, разбиране и чувство, - всички те съпътстват неудачите в нашата система. А ония черти, които презираме - нетърпимостта, алчността, лакомията, низостта, егоизма, - те са пътят към
успеха. И макар хората да се взхищават от стойността на първите, те всъщност обичат плодовете на последните.

cool upd pro
Инфо