peacebeuponyou

https://www.youtube.com/watch?v=PpagIsAdEHg

https://www.youtube.com/watch?v=1qaYgrDuoZ8

http://www.btv.bg/video/shows/btv-reporterite/videos/btv-reporterite-isljamofobija.html
https://www.youtube.com/watch?v=F-9pguvGcQo
/>
http://biblia.bg/index.php?k=4&g=23&tr1=1
Числа 23 глава
19. Бог не е човек та да лъже, Нито човешки син та да се разкае; Той каза, и няма ли да извърши? Той говори, и няма ли да го тури в действие? *(От тук става ясно , че Бог не е човек, нито човешки син, нито има син! )
Първата божия заповед:.Да нямаш други богове, освен Мене*( БОГ е един )
2."Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи" (Изх. 20:4-6)....
2 Коринтяни 6:16
И какво спогаждане има храмът Божий с идолите? защото вие сте храм на Бога живаго, както рече Бог:
"Ще се заселя в тех, и в тех ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ."

....
http://biblia.bg/index.php?k=48&g=2&tr1=1
1 Йоаново 2 глава
15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца
http://biblia.bg/index.php?k=20&g=17&tr1=1
Притчи 17 глава
4 Злосторникът слуша беззаконните устни, И лъжецът дава ухо на лошия език.
http://biblia.bg/index.php?k=19&g=101&tr1=1
Псалм 101:5 „Който клевети скришно съседа си, него ще погубя”.
http://biblia.bg/index.php?k=42&tr1=1
Лука 1:15
Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
http://biblia.bg/index.php?k=40&g=12&tr1=1
Матей 12:36 - И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
http://biblia.bg/index.php?k=43&g=5&tr1=1
Йоан 5 глава стих:30. Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
Йоан 16 глава
http://biblia.bg/index.php?k=43&g=16&tr1=1
12 Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.
13 А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
https://www.youtube.com/watch?v=9qf5iOPXqOA

Какво казва библията за прелюбодействието, и какво е наказанието:
http://biblia.bg/index.php?k=2&g=20&tr1=1
Изход 20 глава 14 стих: Не прелюбодействувай.
17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.
http://biblia.bg/index.php?k=3&g=20&tr1=1

Левит 20 глава
10 Ако прелюбодействува някой с чужда жена, тоест, ако прелюбодействува някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и прелюбодейката.
11 Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
12 И ако някой легне със снаха си, непременно и двамата да се умъртвят; мърсота са извършили; кръвта им да бъде върху тях.
13 Ако някой легне с мъжко, като с женско, и двамата са извършили гнусота; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
14 Ако някой вземе жена и майка й, това е беззаконие; с огън да се изгорят и той и те, за да няма беззаконие между вас.
15 Ако някой се съвъкупи с животно, той непременно да се умъртви, и животното да убиете.
16 И ако се приближи жена при какво да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената и животното; непременно да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
17 Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си, или дъщеря на майка си, и види голотата й, и тя види неговата голота, това е нечестие, да се изтребят пред очите на людете си; голотата на сестра си е открил; ще носи беззаконието си.
18 И който легне с жена, която е в нечистотата си, и открие голотата й, той е открил течението й, и тя е открила течението на кръвта си; за това, да се изтребят и двамата изсред людете си.
19 Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриеш; защото, който е сторил това, открил е голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си.
20 И ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си; бездетни ще умрат.
21 И ако някой вземе братовата си жена, това е нечистота; братовата си голота е открил; бездетни ще останат.
22 Пазете, прочее, всичките Ми повеления и всичките Ми съдби та ги извършвайте, за да не ви избълва земята, гдето Аз ви завеждам да живеете в нея.
23 И да не ходите по обичаите на населението, което Аз изпъждам отпред вас; защото те извършиха всички тия гнусоти, и за това Аз се погнусих от тях.
Инфо