VBox7 logo

pehotinecat

Кълна се в името на република България,да служа честно на народа си,да спазвам конституцията,законите на страната и военните устави да изпълнявам безпрекословно заповедите на своите командири и началници,да защитавам целоста и независимостта на моята
родина и ако се наложи да дам живота си за нея,за войнската чест и славата на бойното знаме.

Велик е нашия войник!
Велик, велик, велик!
Измокрен, гладен, уморен,
Без отдих би се ден и нощ,
Бърдата цепи разярен
Със страшния си вик "На нож!"

От Китка литна в един миг,
Прецапа Тимока дълбок,
При Равна, Двина,Лясковец ,
Черта му път самият Бог.

При Маврово, заровен в сняг,
С ръце премръзнали се би,
В Ботум отвори път за Дрин,
Прокуди врага до един!

И пак спокоен, мълчалив,
При Охрид днеска той стои
И чака нов враг да срази
Със страшния си вик "На нож!"
cool