pinion65

Благословен да бъде онзи, който няма какво да каже и въпреки това мълчи!

Висок, плешив и прилично дебел („в разцвета на силите си"-шегичка). Патриот, родолюбец, русофил и германофил, но преди това българофил. Роден в Горно Нанадолнище,
горд потомък на Бай Ганьо и Хитър Петър, живее с българските, автентичен фолклор, обичаи и традиции. Още върл механик и автомобилист.

------------------Боже, пази и щади България!------------------

Че, Тя е една прекрасна ябълка, от която всеки иска да гризе.

„Човек не всякога е там, където е капата му. А при суматохата изобщо не може да се разбере под коя капа какво има.-(„Суматоха")
Добре е човек да се научи да премълчава някои работи! Не да говори или да мълчи, а да премълчава!…

Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки."

Йордан Радичков

-----------------Най-тъмно е преди зазоряване!----------------

---------------- Страх от Бога! Почит към Царя! ----------------

-------------------------Съ Нами Богъ !!!-------------------------
cool bg
Инфо