preslava64

¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
/> ¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´
¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´
¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´
¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶


98% от българското население слуша чалга.
Ако ти си от тези 2%, които я мразят,
сложи това на профила си!
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@_____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@_____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@_____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@____________ @@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@________________________ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@
Инфо