profil_zabranen

https://illuminationis.com/

“Условията, при които може да ме разбере човек – и то да ме разбере по необходимост, – са ми известни в подробности, точно. В делата на духа са необходими честност и неподкупност,
закаляване с тях, за да се издържи на суровата жар на моята страст. Човек трябва да е свикнал на живот по планинските висини – дълбоко под него се разнася жалкият брътвеж за политика, за егоизма на народите. Трябва да си равнодушен, да не питаш има ли полза от истината, дали няма да се окаже фатална за тебе. Необходимо е – както е свойствено на силните – да се отдава предпочитание на въпроси, които в наши дни никой не смее да поставя: мъжество относно забраненото, предопределеност за това – да съществуваш в лабиринт. И седемкратен опит по самотност. И нови уши за нова музика. И нови очи – за най-далечното. Нова съвест за истини – неми до днес.”

Фридрих Ницше
bg
Инфо