VBox7 logo

punk_rock_princess

Да се събуждам на следващия ден,
а в погледа ми озарен
от слънчеви лъчи
радостта на новия ми ден личи
как пък не
мога ли да се наситя
всяка сутрин аз политам…
ехеее....
а думите след себе си оставям,
/> както в припева се пее те не се забравят.

Последни