reachforchange

Фондация Reach for Change се стреми да създаде условия за подобряване на живота на децата чрез откриване и подпомагане на мотивирани социални предприемачи да осъществят своите идеи на практика.
Инфо