red_shot

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Hие, от
ДВИЖЕНИЕ ЗА СЪПРОТИВА „23 СЕПТЕМВРИ”

сме убедени, че днес:

1.експлоататорската обществена система с всеки изминал ден увеличава страданията на трудовите
хора и се превръща в заплаха за съществуването на живота върху планетата;
2.премахването на частнособственическите отношения е ключът за преодоляване на днешните социални злини: социално неравноправие и потисничество, бедност, морална деградация, безработица, проституция, престъпност и т.н.;
3.благата, които произвеждат трудовите хора и които в рамките на съществуващата социална система се присвояват от привилегированата класа (буржоазията), са напълно достатъчни за задоволяването на основните потребности на всяко човешко същество, за премахването на мизерията и страданията на стотици милиони наши събратя, при положение че ресурсите и технологиите се използват не за извличане на частни печалби, а за човешко развитие;
4.единствена алтернатива на капитализма е изграждането на общество без експлоатация на човек от човека, където:
– средствата да производство ще са обща собственост на всички хора, на цялото общество,
– балансите и пропорциите между различните отрасли на производствената дейност ще се регулират по планов път,
– непосредствена цел на производството ще бъде задоволяването на човешките потребности (а не печалбата),
– разпределението на средствата за живот ще се осъществява според труда – през първата фаза от развитието на новото общество, и според нуждите – през втората фаза;
5.изграждането на новото безкласово общество е възможно единствено чрез разгръщане на общонародна съпротива срещу диктатурата на едрите собственици и техните задокеански покровители;
6.в настоящия момент най-належащата задача е да се пристъпи към създаване на революционна организация в България, която да играе ролята на авангард в борбата за свобода, като съдейства за сплотяване и организиране на трудещите се от отделните предприятия, отрасли и региони на страната, без разлика на етническа и религиозна принадлежност, в защита на техните общи жизнени интереси.
Движение за съпротива „23 септември“ приема марксистко-ленинската теория и изучава натрупващия се нов исторически опит на революционните и съпротивителните движения по света. Ние виждаме своята най-непосредствена задача в това да изградим в България революционна група – първата стъпка към създаване на революционна организация. Във връзка с това смятаме да организираме и провеждаме митинги, подписки, дискусии, прожекции, промоции на книги, концерти и др., като вярваме, че в хода на тези мероприятия ще успеем да установим връзки с други самостоятелно мислещи честни хора, които се отнасят с критичност към посланията и манипулациите на буржоазната пропаганда. Единствено с тази цел създадохме и поддържаме настоящия интернет-сайт ( www.septemvri23.com ). Чрез него се обръщаме към всички будни хора и ги призоваваме да се свържат с нас, за да обсъдим заедно възможните пътища, начини и средства за водене на борбата за свобода. Очакваме от Вас да изпращате интересни материали и факти, които ще спомогнат за обогатяване на съдържанието на сайта и ще ускорят превръщането му в трибуна за защита на интересите на трудовите хора. Надяваме се да ни информирате за различни събития и да се включите както в оформянето на сайта, така и в организирането на революционно ядро.
Всички ние, които сме осъзнали, че днес капитализмът води единствено до умножаване на бедите и страданията на народите, до разпалване на агресивни войни и до гладната смърт на милиони човешки същества, трябва колкото се може по-скоро да издигнем знамето на борбата в България. Единственият достоен избор днес е да се включим в борбата за свобода заедно с всички борци по света. Колкото по-скоро започнем общото ни дело, толкова по-добре ще сме подготвени за утрешните битки. И най-дългият път започва с малката първа стъпка...

НАШЕТО ДЕЛО Е ПРАВО,ПОБЕДАТА ЩЕ БЪДЕ НАША!
cool bg
Инфо

Последни