rosic

>

Музиката е част от самите нас и изразява нашата същност!!!!

Love is like playing the piano.
First you must learn to play by the rules,
then you must forget the rules and play from your heart...
*******************************************************
Любовта е, като да свириш на пиано.
Първо трябва да се научиш да свириш по правилата,
а после трябва да забравиш за тях
и да свириш със сърцето си...Не очаквай много от огъня, който всичко изгаря.
Не очаквай много от богатството, където всичко се изгубва.
Не очаквай много от деня, когато Слънцето залязва.
Не съжалявай за това, което помниш.
Не се спирай да преброяваш прашинките по пътя.
Не търси доброто, което съблазнява - то не е за тебе.
Помни: ти не си пратен в света да разрешаваш всички противоречия,
а си пратен да живееш.
Ако научиш това, ти ще придобиеш много,
а ако не научиш това, още много има да учиш.
*****************************************************************

Custom Myspace Clock
cool bg
Инфо