schoolparliament22

22. СОУ се слави като локомотив на ученическото самоуправление в столицата. При нас се ражда идеята за ученическо самоуправление в началото на 90-те години на 20 в. Ученическият ни парламент се обединява около целите да организира защитата на ученическите
интереси, да координира и инициира извънкласните дейности и да включва ученическата общност в национални и международни проекти.

Ученически парламент
Ученическият парламент (УП) на 22. СОУ „Георги С. Раковски“ е първият основан и учреден такъв в България още в началото на 90-те години на миналия век. Ученическият парламент дава възможност на гимназистите да развиват своите лидерски качества и да се включват в различни дейности по национални и европейски проекти. Всяка година се определя нов Управителен съвет, който да ръководи срещите на УП. Задължително всяка година се гласува нов устав, под който всеки член на УП е задължен да работи и да спазва упоменатите там задължения, но и да бъдат спазвани неговите права. Ученическият парламент обединява всички извънкласни дейности и подпомага за комуникацията помежду им.
Инфо