secretive_boy

С два въпроса я
помня питаше
винаги какво е
времето вътре
в мен и какво
не ми стига за
пълно щастие

днес е купесто
лилаво и за пълно
щастие липсват
двата й въпроса

отвътре имаш
вселени някакви
отвътре си мека
като средичка
на бял ръчен хляб
от селска фурна
и си чиста отвътре
другото се мие
другото са катрани
от дните
отвътре си
огънче на клечка кибрит
стигаш да пламна но топли

аз съм по-скучен
отвътре съм твой...
Чувствал ли си се някога като мен
Да знаеш, че трябва да продължиш напред
И да предприемеш следващата стъпка към нещо ново?
Ти не можеш да погледнеш отвъд реалността, в която се намираш.
Страхуваш се да се освободиш, защото вътре в себе си знаеш -
Няма връщане там, където вече си бил.
Реалността, в която се намираш, не работи в твоя полза.
Освободи се от миналото и продължавай да вървиш.
Мислиш, че напускаш дома си?
Не, не! Ти се прибираш, ти се прибираш,
ти се прибираш у дома!

Do you ever feel like me ever
Knowing that you have to move
And taking on the next step to something new?
You can not look beyond the reality that you are.
Afraid to be free, because inside yourself you know -
No return where you've been.
Reality that you are not working in your favor.
Free yourself from the past and keep going.
You think leaving home?
No no! You get home, you come home,
you go home!

cool grp
Инфо