sky_girl

"Всичко е въпрос на любов. Тя е това, което те прави щастлив с теб самия.
Любовта не си отива, тя се променя "


La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da mas luz :D

усмивката
струва по-малко от електричество и дава повече светлина :D
cool com grp bg
Инфо