Яко е! 280 9
80 103 · 78 867
Vbox7.com
+ 1 236
Други сайтове
· Инфо
Мой си ти, твоя съм аз,
нощ и ден, час по час.
Нежен полъх в нас тупти,
щастливо с теб сме свързани.оБиЧаМ дА сЕ гаВрЯ с ЛиГаВиТе КуЧкИ,вИнАгИ сЕ вРъЩаМ в Hac С пО 10 сМуЧкИ,яКоТо Ти ТяЛо,БеЙбЕ, мЕ рАзБиВа ПеРвЕзНиЯ сИ пОгЛеД кАтО бРъСнАч щЕ зАбИя!
оБиЧаМ дА мИ зАдАвАш КоНкРеТнИ вЪпРоСи,ОбИчАм Да МаЧкАм СяКа ДеТо Си Го ПрОсИ!гЛеЙ я ТаЯ кВо мИ сЕ нАдУвА мАйКа Ти Ше ЕбА и Не Ме ИнТеРеСуВа!КоЙ лИ щЕ
нАвЛиЗа В тОя РиТъМ нЕ сЕ еБаВай,КуЧкО,иНаЧе Те СрИтАм!С мОиТе МоМиЧеТа ПаК сМе ТуКа,КаТ зАпОчНеМ дА дЕнСиМ сЕкИ иСкА дА нИ чУкА!
гЕнТсКа КуЧкА с НаЩе ГаМеНи НиКоЙ нЕ иСкА С нАс Да ИмА пРоБлЕмИ!сЛаДуРаНи С яКи ДуПеТа,СяКа ВъРтИ мОмЧеТа СлЕд ГъЗеТа...

ЛюБоВ Ли?-Тя Не СъЩеСтВуВа.Аз Ли?-Аз Ще Те ЗаБрАвЯ,Ти Ли?-Ти НаПрАвИ ГрЕшКа.Тя Ли?-СлЕд 3-тото Е*аНе Ще Ти Е ОмРъЗнаЛа,ЗаЩоТо Тя Е БиЛа ПoРеДнА,а Аз ЕДИНСТВЕНА! :P:P:P


МаЛкА,НаДуТА,СуЕтНА, ЕгОиСтКъ сЪм дАжЕ,НиКоЙ за НиЩо Не смеЕ Да Ми ОтКаЖе,ЧужДа КрИтИкА Не ПоНаСяМ, КоНкУрЕнЦИяТа ОТнАсЯм,СаМо С ЯкИ БаТкОвЦи ВъРвЯ,По ЦеЛи НоЩи Не СпЯ...


•°*°••°*°••°*°••°*°••°*°••°*° •
гЪзАр Го ДаВаШ и РеСпЕкТ пОлУчАвАш.Аре Не Се ПрЪъй На НаДуФкА,ЩоТ Ше Те СмАчКаМ С тОкЧеТо На МоЙтА оБуВкА! пРЕд МеН Не Се ОтВаРяЙ,а УсТаТа Си ЗаТвАрЯй! ПиЧ Аз СъМ дРуГа КлАсА-МаХаЙ Се ЩоМ Не Ти ИзНаСя!!!
•°*°••°*°••°*°••°*°••°*°••°*° •
1.Ако го харесвам,то си е мое !
2.Ако го намеря,то си е мое !
3.Ако е в моите ръце,то си е мое !
4.Ако мога да си го взема,то си е мое !
5.Ако до преди малко съм го имал,то си е мое !
6.Ако то е мое,значи никога няма да стане твое !
7.Ако строя нещо,то всички части са мои !
8.Ако изглежда като мое,значи е мое !
9.Ако мисля,че е мое,значи е мое !
10.Ако мислиш,че е мое,значи пак е мое !
11.Ако е твое и аз ти го открадна,значи е мое !
12.Ако мислиш,че е твое и аз ти го открадна,погледни предния ред!
13.Ако мислиш,че нещо не е мое ,ГРЕШИШ!!!!! Всичко е мое !
•°*°••°*°••°*°••°*°••°*°••°*° •
иЗглЭждАш пРэкрАsнУу,цЭлУваШ сА sТрАsТнУу,глЭdАш мА влАsтнУу,н0 зА мЭн сАмУу м0жЭш дА мЭчтАэш к0пЭлЭе нИщАsТнУу!!! оБичЪъъМ сИчКу ЛъЪсКъЪъвУ И сКъЪПу ...ЧуЛи..?ОбИЧаМ ДоРи кОГаТу тИ Ме мРаЗиШ..оБичАм ШтОтУ..поСлЕ ПаК Ф кРаКаТа мИ Ще ЛаЗИш...оБиЧаМ ШтОм мЪъжЕТе зНаЯт Че сЪъм нЕДоСтЪпНа..ОбИчАм пОГлЕдИтЕ ЩоМ ДуПеТу АЗ сИ ВрЪтНа...


ИмАм ДуШа На АнГеЛ.. а ТяЛо За ГрЯх .....
ОщЕ мЕ жЕлаЕш...И нЯмА дА зАбраВиш
Виж цялото описаниеСкрий описанието