sladyrchetyy_

...Аz sъм ранена,но не Yмuрам!Aз съм тъJна,но не пLача!Така ме наyчи жиwота!Да се sмеQ,коGато ме боLu и да wярwам,коGато ме Lъжат!Да wярвам Lu?W какwо?W хората?-Та те ми отнеха wsuчко.. ;x;x ``

,, МоLя апLоdиsменtи зa House Lowerka-ta
к0яtyy п0 цяL dеn гLеdа ПЛАНЕТА ТВ,но sи пуsна Бrеtoн и stана ЕМО,Какtо и за sимпаtяgаtа кoйtу sи kупi анцуnг Аdиdаs и сtана Безsмъrтеn ,, ;d;d;d;d


г0w0рИsh mн0yy,,sмЕеsh sе нa гLаs..soRRy,chе г0 кaзwаm ..nо.. Поsлednа shte сe сmeя aз .. zа mоЯ ФиLм nе mи trяbфaт rеЖиsьоrи ..zаstаwash d0 мen и wинАgii sii wtоrи . . ;DDDD

защо се гордеете с тва, че сте кучки?! И кат никой не може да ви има все девствени ли ще си седите !? ;d;d

Виждам в погледите злоба се прокрадва ,, Бездарните да дразня винаги съм ималa дарба ;; (*)(L) ;; ,,

.. kAzwAШ чЄ s bAlьцИte sЄ wlAчA, нO пRЄd TЄбэ KrAчa ..hAxAh.. tOlkOwA н!SкO *нИкOгA* нЯma Da пAdnA---DA stANa kAtyy `TЄбэ`-->*tьпA kYRwA гAдNA* ( : ,,

*
´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´


´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.*
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**. . mъжеtе nа м0иtе пrияtелki nе sа mъжe zа mен н0 аk0 mъжеtе sи zаsлужаwаt .. tе nе sа mи пrияtелkи ,, ;DD
cool
Инфо