slunceto_94

оБиЧъМ Дъ Ми ЗъДаВъТ КоНкРеТнИ ВъПрОсИ...
оБиЧъМ Дъ МаЧкЪм ТоЪ ДеТо Си Гу ПрОсИ...
ГлЕдЪй Я ТаЯ КфО Ми Се НъДуВъ...
МаЙкА И Ше ЕбЪ И Не Ме ИнТеРеСуВъ!!!
Инфо