smyrt

висок, кльощав, изпито лице, с черно наметало с качулка и коса на рамо с който всички имате среща .....
Съжалявам за неудобството, че някои клипове не се гледат от всички, но почнах да ограничавам гледането, след като в ютуб ми изтриха клиповете
:(
АЙДЕ ПАК:
==============================
Предупреждение!
Здравейте,
бихме искали да ви напомним да спазвате правилата за ъплоуд на клипове в сайта и да не качвате видео материали, чиито авторски права не са ваше притежание. Ъплоудването на клипове от профила ви ще бъде забранено за 1 седмица. Ако имате значка COOL ще я изгубите за седмица, а останалите значки - за месец.
==============================
ПОЯСНЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ:
1. В настоящия случай се касае за ползване на произведение С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ - тъй-като всички клипове са документални и пресъздават събития или научни открития.
Чл. 4. Не са обект на авторското право:
....
4. новини, факти, сведения и данни.
Глава пета
СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Допустимо свободно използване
Чл. 23. Без съгласие на автора и без заплащане на възнаграждение се допуска:
2. (доп., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) използването на части от публикувани произведения ..... и образователни цели.... ;
3. използването като текуща информация ....... другите средства за масово осведомяване на речи, отчети, проповеди и други или на части от тях, произнесени на публични събрания, както и на пледоарии, произнесени в съдебни процеси;
4. възпроизвеждането на ...... кинематографичен или аналогичен на тях начин, както и чрез звукозаписване или видеозаписване на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване в ограничен обем, оправдан от целите на информацията;
5. възпроизвеждането на произведения, ......., както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;
7. възпроизвеждането на репрографски или друг аналогичен на него начин на части от публикувани произведения или на малки произведения, както и презаписването на части от филми и други аудио-визуални произведения или произведения, за писани върху звуконосители или видеоносители от учебни или други образователни заведения и тяхното използване с учебна цел;

Защитата на авторски права става по искане на НОСИТЕЛЯТ НА ПРАВОТО!!!
Чл. 95. (Изм., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Когато произведение или обекти по чл. 72 се използват в нарушение на разпоредбите на този закон, носителят на правото или лицето, на което той е отстъпил изключително право за използване, може да иска по съдебен ред:
1. преустановяване на неправомерното използване;
=============================
В ТОЗИ РЕД НА МИСЛИ НЯМА СМИСЪЛ ДА КАЧВАМ ПОВЕЧЕ КЛИПОВЕ !!!
ЗА ТЕЗИ КОИТО ОЧАКВАТ НОВИТЕ СЕРИИ НА ОСТРОВ ОУК, ИСТОРИИ ЗА ДУХОВЕ , МОЯТА ПРИЗНАЧНА КЪША, БУНТОВНИЧЕСКО ЗЛАТО, ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩЕТО В ПЛАНИНАТА СУПЕРСТИШЪН, ТЪРСАЧИ НА СЪКРОВИЩЕТО НА ЗМИЙСКИЯ ОСТРОВ, ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНИТЕ ГИГАНТИ, ТАЙНИТЕ НА БИБЛИЯТА, ВЯРА, ИСТОРИЯТА ЗА БОГ И ОЩЕ 2 т.б. ДРУГИ ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ - НЕ ЧАКАЙТЕ!


grp
Инфо