sonic636

Говори когато си ядосан. Така ще произнесеш най-добрата си реч, за която цял живот ще съжаляваш.
Д-р Лоуранс
cool
Инфо