spared_by_mercy

Светлозар, Юлия и Лора

До тези, които ни кълнат: ние ви обичаме. Заради собствените ви души е по-добре да не го правите. "Като ни хулят, благославяме" (1 Коринтяни 4:12).
Молим ви преди да общувате с нас, да прочетете в какво вярваме
на сайта christian-books.eu5.org
cool
Инфо