VBox7 logo

sshope19

: )

"Егоист е този, който никога не мисли за мен!"
~ Саша Гитри ~

"Колкото повече опознавам хората, толкова повече обиквам животните."
~ Джордж Бърнард Шоу ~

"To wish you were someone else is
to waste the person you are."
~ Кърт Кобейн ~

"Дефиницията е ограничение на знанието и същността."

„Правдивите думи не са красиви. Красивите думи не са правдиви.
Добрият не е красноречив. Красноречивият не е добър.
Знаещият не е всезнаещ. Всезнаещият не е знаещ.
Мъдрецът не се запасява, но колкото повече прави за другите,
толкова повече забогатява; колкото повече дава на другите,
толкова повече има. Небесният Дао допринася полза на всички неща,
но не им вреди. Дао на мъдреца е: действай, но не отнемай.“
~ Лао Дзъ ( от "Дао Дъ Дзин" ) ~


„За да придобиеш знание, всеки ден прибавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден изхвърляй по нещо.“
~ Лао Дзъ ~

Веднъж Джуан Дзъ и Хуей Дзъ се разхождали по моста над река Хао. Джуан Дзъ казал "Колко весело си играят рибките във водата!Това е радостта на рибите!"
- Та ти не си риба, - рекъл Хуей Дзъ – тогава откъде знаеш в какво се състои радостта на рибите?
- Ти не си аз – отговорил Джуан Дзъ – тогава откъде знаеш,че аз не знам в какво се състои радостта на рибите?
- Аз,разбира се,не съм ти, и не мога да знам това,което ти знаеш. Но и ти не си риба и затова не можеш за знаеш в какво се състои радостта на рибите – възразил Хуей Дзъ.
Тогава Джуан Дзъ казал: "Дай да се върнем от началото.Ти ме попита "Откъде знаеш в какво се състои радостта на рибите?" Следователно ти си знаел,че аз знам и затова си ме попитал.А аз узнах това,разхождайки се по моста над река Хао.


„Който побеждава другите е силен; победилият себе си е могъщ.“
~ Лао Дзъ ~


„Знаещият другите е умен, знаещият себе си е просветлен.“
~ Лао Дзъ ~


Един човек си изгубил брадвата. Заподозрял сина на съседа си и започнал да се заглежда в него. Виждал, че синът ходи като крадец на брадва, гледа като крадец на брадва, говори като крадец на брадва - с една дума всеки жест, всяко движение го издавали, че е крадец.
Скоро обаче човекът почнал да прекопава земя в долината и си намерил брадвата. Още на другия ден погледнал пак синът на съседа: не приличал на крадец нито по жестове, нито по движения.


„На този свят няма нищо по-меко и по-слабо от водата. Но да подчини твърдото и неподатливото, тя няма равна на себе си. Всеки знае, че слабото побеждава силното, че непреклонният отстъпва пред добродушието - всеки го знае и все пак никой не се съобразява с това.“
~ Лао Дзъ ~


Джуан Дзъ лежал на смъртно легло и учениците му се готвели да му организират пищно погребение. Джуан Дзъ казал:
- Небето и Земята ще ми бъдат вътрешен и външен ковчег, слънцето и луната – чифт дискове от нефрит, звездите – диаманти, а цялата съвкупност от неща – посмъртни дарове. Какво може да бъде добавено към това?
- Но, Учителю, боим се да не ви изядат враните и лешоядите – отговорили учениците.
Джуан Дзъ казал:
- На земята ще ме изядат враните и лешоядите, а под земята ще стана храна на мравките и червеите. От едните ще вземете, за да дадете на другите. Защо да отдаваме такова предпочитание на мравките и червеите?
cool bg grp

Последни