stefanopolis77

Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява, при тихи води ме завежда. Освежава душата ми, води ме през прави пътеки заради името си. Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло, защото ти си с
мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапезеза в присъствието на непрятелите ми, помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива. Найстина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома Господен. АМИН
cool
Инфо