VBox7 logo

stela_ps23

Викът на Бащиното сърце от Битие до Откровение
Мое дете ,
Може би не Ме познаваш , но Аз зная всичко за теб …Псалм 139:1
Зная кога сядаш и кога ставаш … Псалм 139:2
Зная всичкте ти пътища …Псалм 139:3
Дори космите на
главата ти са до един преброени ...Матей 10:29-31
Защото си създаден (а ) по Мой образ ...Битие 1:27
И в Мене живееш , движиш се и съществуваш ...Деяния на Апостолите 17:28
И си Мое потомство ...Деяния на Апостолите 17:28
Познах те преди да бъдеш заченат (а )...Еремия 1:4-5
Избрах те , когато сътворих вселената ...Ефесяни 1:11-12
Ти не си грешка , защото всичките ти дни са записани в Моята книга ...Псалм 139:15-16
Определих точното време на раждането ти и мястото , където живееш ...Деяния на
Апостолите 17:26
Ти си страшно и чудно направен (а )...Псалм 139:14
Изтъках тялото ти в утробата на майка ти ...Псалм 139:13
Укрепих те от рождението ти ...Псалм 71:6
Но Съм представен погрешно от онези , които не Ме познават ...Йоан 8:41-44
Не Съм далечен и гневен , а съм пълния израз на Любовта ...1 Йоан 4:16
И желая да излея любовта Си върху теб ...1 Йоан 3:1
Просто защото си Моето дете и Аз Съм твоя Баща ...1 Йоан 3:1
И ти предлагам повече отколкото земният ти баща някога би могъл ...Матей 7:11
Защото Аз съм съвършения Баща ...Матей 5:48
Всяко добро , което получаваш , идва от Мен ...Яков 1:17
Аз посрещам всичките ти нужди ...Матей 6:31-33
Искам да ти дам бъдеще , пълно с надежда ...Еремия 29:11
Защото те възлюбих с вечна любов ...Еремия 31:3
Мислите Ми към теб са многобройни като песъчинките по морския бряг ...Псалм 139:17-18
И ще се развеселя за тебе с песни ...Софония 3:17
И никога не ще спра да ти правя добро ...Еремия 32:46
Понеже ти си Моето избрано богатство ...Изход 19:5
Ще те установя здраво с цялото си сърце и с цялата си душа ...Еремия 32:41
И ще ти покажа велики и чудни неща ...Еремия 33:3
Ако Ме потърсиш с цялото си сърце ще Ме намериш ...Второзаконие 4:29
Наслаждавай се в Мен и ще ти дам желанията на сърцето ти ...Псалм 37:4
Защото Аз Съм , който ти дадох тези желания ...Филипяни 2:13
Мога да направя за теб несравнимо повече , отколкото някога си мислил ...Ефесяни 3:20
Понеже Съм най -голямата ти опора ...2 Солунци 2:16:17
Аз Съм също Бащата , който те утешава във всичките ти скърби ...2 Коринтяни 1:3-4
Когато си съкрушен Аз съм близо до теб ...Псалм 34:18
Както овчарят носи агнето си , така и Аз те нося близо до сърцето Си ...Исая 40:11
Един ден ще обърша всяка сълза от очите ти ...Откровение 21:3-4
И ще отнема болката ти , изстрадана на тази земя ...Откровение 21:3-4
Аз Съм твоя Баща и те обичам така , както обичам Сина Си Исус ...Йоан 17:23
Любовта Ми към теб е разкрита чрез Исус ...Йоан 17:26Ти си чудо, безкрайно скъпоценно!
Юрген Верт


Не забравяй никога:
Да живееш не е твоя собствена идея
и да дишаш не е твое решение.
Да живееш беше идея на Един Друг
и да дишаш Неговия дар за теб.

Не забравяй никога:
Никой не може да види небето както ти
и никой не знае това, което знаеш ти.

Не забравяй никога:
Твоето лице го няма никой друг на света
и такива очи имаш само ти.

Не забравяй никога:
Ти си богатия, все едно дали с пари или без,
защото можеш да живееш !
Никой не живее твоя живот.

Ти си Желания, не си дете на сличайността,
не си приумица на природата.
Без значение дали песента на
твоя живот е в минор или мажор.
Ти си замисъл на Бога, гениален при това!!!

Ти си чудо , безкрайно скъпоценно!

Любовно- Небесно

За мен ти си един от шесте и половина милиарда жители на тази земя, в които Исус е дълбоко влюбен. Но знам ,че за Него това не е точно така- за Него ти си уникален , единствен , съвършенно неповторим.

Ако погледнеш пръстите си ще видиш , че това е истина- няма други отпечатъци като твоите измежду всичките хора на земята, нито в миналото, нито в сегашното, нито в бъдещето, няма друго DNK като твоето. Хората използват тези неща за да намират престъпници, Исус ги използва за да ти каже:"Обичам те!".

Това не е единствения начин по който ти го е казал. Още преди 2000 години Исус- Царя на небето, остави всичкия Си разкош и слава там, смири Се и Се роди като малко бебенце за да Се уприличи на теб.

Когато Бог създаде човека му дари Своя образ и подобие. Когато Исус Христос дойде на земята, прие човешко тяло- Бог в плът за да ти послужи като Спасител. Причината за това е Неговата безкрайна любов към теб, любовта за която жадуваш и можеш да я намериш единствено в Него

***********************************************

Така ще ни даде победа

Ние може да си играем на театър, на благовестие, да говорим за спасение на този, но на другия да си мълчим, било от гордост, от притеснение, от липса на благодат. Можем да чуем балговестието и да пренебрегнем, да отхвърлим или да презрем вестта , че наистина сме грешни и безсилни срещу това, че Бог е промислил да ни избави от греха, отчаяниято безсилието. Библията казва така:

Римляни 6:17 Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени, 18 и, освободени от греха, станахте слуги на правдата.

Римляни 8:2
Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.


Колосяни 1:
12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината; 13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. 14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

Единствения път е Исус Христос.

Ние може да го пренебрегнем, Бог обаче го приема напълно сериозно, независимо от човешкото приемане или отхвърляне, или присмех, или скептицизъм , или презрение, или дори омраза и враждебност. Иначе не би изпратил Своя Възлюбен Единороден Син Исус Христос да умре с такава мъчителна смърт. Отец, Който във всичко послуша Своя Син подмина молитвата:"

Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша". Сина , Който знаеше ужаса на тези страдания предварително, имайки власт да извика армии от ангели за да Го избавят и ако страдаше не беше нито безпомощен , нито безсилен, каза смирено:"...не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш, нека бъде Твоята воля.
" Защото знаеше, че единствено така ще отнеме греховете ни , болестите ни , скърбите ни, слабостите ни , безсилието ни, отчаянието ни. Така ще ни даде победа и ще ни подари Божието Царство.

Бог от негова страна направи всичко възможно за да те спаси. Какво ще направиш ти за себе си, за душата си? Нужно е само да Го поканиш в сърцето си и да Го приемеш за свой Спасител.*********************************Ти, който си се замислил, комуто не достига майчината ласка, съпружеската грижа, слънцата в очите на детето ти, приятелската помощ и уважение. Ти , на когото не е достатъчна любовта, която получаваш и се питаш:" Няма ли още някой , който да се интересува от мен, който да запълни тази празнота в сърцето ми?".......

Ти търсиш, ти си жаден за Исус. Търсиш Бог, Който сътвори света и го подчини на Теб. Бог , Който от любов към теб пожертва Себе Си. Бог, който ти подарява вечен живот в светлината Си и славата Си. ИСУС!!!

Той ти казва :" Понесох печалта ти, натоварих Се с твоите скърби. Аз бях наранен заради твоите престъпления и понесох удара , който трябваше да падне върху теб и чрез това ти дадох Моят мир. В Моите рани Аз те изцелявам. Станах принос за греха ти, за да продължа дните ти и да ти дам Моята праведност, да превържа съкрушеното ти сърце, да те освободя от твоя плен, да отворя затвора ти,за са излезеш на свобода, да ти покажа Божието благоволение за тебе, да те напоя с Моята благодат!"cool bg sub