sthamanuviro

https://stamat.org/ Стамен Георгиев СТАМАТ е първият Български Трансцендентален Зететичен изследовател.
cool
Инфо