stoyan_stoyanov

Стоян Стоянов е ХРИСТИЯНИН и проповедник на Исус Христос! "Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас; от тяхна страна се хули, а от ваша страна се прославя." (1Петрово 4:14). "Но ако страда някой
като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име." (1Петрово 4:16).
bg
Инфо