suchemistry

От Октомври 2011 аз (Божидар) ще се подвизавам като докторант в Швеция, което значи, че на практика няма кой да поддържа VBox7 канала ни. Лъчо, Ани и още няколко млади попълнения, обаче ще продължат да пироманстват в Химическия факултет с пълна сила,
така че се ослушвайте за новини около тях, каквито няма да липсват. Можете да ги откриете и на познатият мейл - magicofchemistry@abv.bg.
cool avt
Инфо