VBox7 logo

suenio7

.....АНХЕЛИКА СЕЛАЯ е моя ЖИВОТ!!!.....
. (\_/)
. ("_")
.(")_(")!!! ANGELICA CELAYA FOREVER IN MY HEART!!! {}

Анхелика е моята луна,
Амхелика е моето небе,
Анхелика е моята съдба.
Тя е по-красива
от водопад.
Тя е по-сладка от шоколад.
Тя е по-нежна от коприна.
Тя е по-изящна от картина.
Анхелика е сянка в горещото лято.
Анхелика по-скъпоценна от злато.
Анхелика е символът на града.
Анхелика e най-яката актриса на СВЕТА.
Живота ми без Анхелика е изгубен! Живота ми без Анхелика е провал!
Анхелика e моя идеал!!!!

FOREVER!!!!


08.02.2006g.- 01.09.2006g. LP
cool