sunshine_3

Да си имаш мускулест мъж означава да ползваш бицепсите и трицепсите му вместо възглавница. :p

Кефи……………………………………...………..
………………мe……………………….……………….
.......начина…………………….………..по………………….
кoйто...........................................
…….......…………..………….си…………………....……………..…..въртиш…………………………………………………………..очите……………….………..............................………….за..............……………………………………………..да........................................
прочетеш…………………………………………………………….
......………………………………...………това……… :D
cool
Инфо